Våra tjänster

3D Skanning

3D skanning, punktmoln i färg och 360º panorambilder. Tillsammans med mjukvara från Faro, Autodesk och Dassault system.

Civil & Mechanical engineering

2D och 3D modellering, Concept, Basic och Detail engineering med tillverkningsunderlag. 

Montageledning

Montageledning på Site, bygg, mekanik, el

Reverse engineering

3D modeller skapade utifrån skannade 3D punktmoln som levereras i redigerbart filformat

Projektledning

Projektledning och operativt stöd i bygg och  anläggningsprocesserna

Teknisk dokumetation

Förstudier, rapporter, kontrollplaner bland annat enligt EN 1090